17 Led

Pedagogické toulky Brnem

Ať už jste se v Brně narodili, anebo se sem dostali v rámci studia či pracovních povinností, jistě vám je známo, jak všestranné toto město je. Moravská metropole oplývá přírodními, kulturními, technickými i architektonickými skvosty. Nachází se zde nejvyšší budova České republiky nebo nejužší hotel v Evropě. Najdete tu ale také spoustu míst, které jsou různými způsoby spjaty s pedagogikou a s pedagogickými osobnostmi. Některé z nich určitě velmi dobře znáte. Pojďme se tedy toulat Brnem a seznámit se s jeho pedagogickou tváří.

Nejprve je potřeba zmínit samotné školy. V Brně-městě sídlí více než 180 mateřských škol, téměř 100 základních škol, ale také 20 základních uměleckých škol. Pedagogické obory pro střední vzdělávání, Pedagogické lyceum (PL) a Předškolní a mimoškolní pedagogiku (PMP), lze studovat na třech středních školách – Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické (PL a PMP), Obchodní akademii Eldo (PL) a Střední pedagogické škole (PMP). Z pedagogicky zaměřených vysokých škol se jedná zejména o Pedagogickou fakultu MU a náš Ústav pedagogických věd při Filozofické fakultě MU. Učitelství můžete studovat i na Mendelově univerzitě, VUT nabízí doplňující pedagogické studium pro vyučování odborných předmětů.

Sama Masarykova univerzita nese jméno prvního československého prezidenta, který proslul i svými pedagogickými myšlenkami. Po Tomáši Garriguu Masarykovi je v Brně pojmenována též hlavní tepna města, výjimečná rezidenční čtvrť a nespočet bust, pamětních desek a jiných památníků rozesetých po celém městě. Na Kounicově ulici roste pamětní Masarykova lípa. Zasazena byla 14. 9. 1937, což je přesně v den Masarykova úmrtí. Za prohlídku jistě stojí socha z roku 2019 na brněnském výstavišti před pavilonem A, potom asi nejznámější Masarykova brněnská socha na Komenského náměstí.

Socha TGM na brněnském výstavišti

Na Komenského náměstí se ještě chvíli zastavíme, je totiž samozřejmě pojmenované po našem pravděpodobně nejznámějším pedagogovi Janu Amosi Komenském. Další ze symbolů tohoto náměstí i Brna celkově je lidově zvaný „Červený kostel“. Jeho správný název zní Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského. Stejně jako T.G. Masaryk, i Komenský je v ulicích Brna poctěn několika bustami a pamětními deskami, z nich např. pamětní deska ve formě kamene nepravidelného tvaru na ulici Košinova. Pamětní deska byla umístěna roku 1892 jako památka na výročí 300 let od narození „Učitele národů“.

V Brně se však nachází uctivé připomínky i méně známých pedagogických osobností. Matyáš Lerch, po kterém je pojmenováno prestižní gymnázium, je zakladatel matematického ústavu Přírodovědecké fakulty MU. Významným pedagogem byl též Jan Uher, jehož jméno nese ulice kousek od FF MU. Uher působil jako profesor na MU, věnoval se psychologii dospívající mládeže a dějinám pedagogiky. Dále můžeme při procházce městem narazit na místa, kde se dá připomenout nějaký z těchto příběhů:

Albert Havlík strávil v Brně celý svůj život. Pracoval zde jako pedagog, založil s přáteli sokolskou jednotu a stal se jejím starostou. Kvůli svému působení byl však zatčen a na následky vyšetřování zemřel roku 1952 v léčebně v Brně-Bohunicích. Vzpomínku na něj můžeme vidět na Štolcově ulici.

Pamětní deska Alberta Havlíka

Tomáš Čep působil na Vysoké škole zemědělské a Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. V roce 1947 byl jmenován profesorem sociologie a byl členem Masarykovy sociologické společnosti. Účastnil se domácího odboje, začátkem padesátých let byl odsouzen k žaláři a následně podlehl vězeňským útrapám. Místo jeho posledního odpočinku je na brněnském Ústředním hřbitově. Pamětní deska Čepovi byla umístěna u hlavního schodiště rektorátu Mendelovy zemědělské univerzity.

Poslední výraznou osobností je František Mareš. Mareš byl považován za průkopníka ženského vzdělávání, byl ředitelem škol Vesna, které představovaly první české dívčí školy na Moravě. Založil také Klub přátel umění v Brně. Je pochován na Ústředním hřbitově, jmenuje se po něm ulice Marešova přímo vedle Komenského náměstí a nedaleko, na ulici Údolní, se nachází též pamětní deska.

Abychom se netoulali pouze ulicemi, dopřejme si trochu zeleně. Park Lužánky je pravděpodobně nejvýznamnějším brněnským parkem. Sídlí v něm středisko volného času, to se pyšní hned dvěma nej. Jedná se o nejstarší a nejrozsáhlejší středisko volného času v České republice. Lužánky pořádají nejrůznější akce pro všechny věkové kategorie, a i kdybyste si nevybrali, samotný park určitě stojí za návštěvu.

Další doslova zelenou oázou je Otevřená zahrada na Údolní. Otevřená zahrada se označuje jako prostor pro moderní enviromentální vzdělávání, ukázku využití moderních technologií, tvůrčí poznávání a hry a jako unikátní zázemí pro obyvatele i podnikatele. Organizuje tematické kurzy pro děti i dospělé. Součástí je budova označená jako energeticky pasivní dům se zelenou střechou, veřejný park a naučná stezka. V parku naleznete několik zábavných vzdělávacích stanovišť.

Otevřená zahrada

Pokud jste už teď dostatečně kulturně obohaceni a zrelaxováni vzděláváním v přírodě, je načase si poznačit, kde mají sídla důležité pedagogické instituce. Na Křížové najdeme Národní pedagogický institut a Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Odboru školství a mládeže je na Dominikánském náměstí.

Pedagogické toulky Brnem zakončíme jednou specialitou. V rámci Pedagogické fakulty na Poříčí vyrostla v roce 2014 unikátní budova – Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS). Stavbu tvoří jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Kromě zrekonstruované Ústřední knihovny PdF tu najdete seminární místnosti pro kolektivní práci doktorandů, pracovní zázemí pro vědecké týmy a laboratoře pro výzkum a tvorbu výukových opor. Stejně tak jsou zde prostory pro individuální vědeckou a výzkumnou činnost.

Zajímavé je, že CVIDOS pod svojí střechou schraňuje hned několik výzkumných institutů. Patří mezi ně např. Institut výzkumu školního vzdělávání a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání.

CVIDOS

Zde naše virtuální procházka brněnskými místy spojenými s pedagogikou končí. V tomto městě existuje opravdu velké množství možností, kde se vzdělávat, anebo jen tak rozjímat nad pedagogickými myšlenkami. Na některé z výše uvedených míst možná trefíte i poslepu, jiné třeba teprve budete muset objevit, až zase budete kráčet po Brně. Můžeme si jen přát, aby podobných příležitostí k zastavení a třeba i naučení se něčeho nového, stále přibývalo.

Odkazy:

Matyáš Lerch https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=217

Jan Uher https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=736

Albert Havlík https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=23947

Tomáš Čep https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=3503

František Mareš https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=240

SVČ Lužánky https://www.luzanky.cz/

Otevřená zahrada https://www.otevrenazahrada.cz/

CVIDOS https://www.ped.muni.cz/o-nas/dekanat/oddeleni-projektove-podpory/projekt-cvidos

Zdroje obrázků:

Socha TGM na Brněnském výstavišti https://bit.ly/3sfsgRE

Pamětní deska Alberta Havlíka https://bit.ly/3shHDsz

Otevřená zahrada https://bit.ly/2LxGQnb

CVIDOS https://bit.ly/3i2JZa4

 

 

 

 

 

Odesílám
User Review
4.88 (8 hlasů)
Přejít k navigační liště