01 Dub

Rekonstrukce FF a distanční výuka od semestru Podzim 2011 – 1.duben = Apríl

Každý z vás si určitě musel všimnout příšerného stavu některých budov naší alma mater. Málokdo z vás ale ví, že se rekonstrukce bude týkat hned tří budov, které tedy budou po delší dobu uzavřené a pro výuku nepoužitelné. V budovách A, B1 a B2, kterých se bude rekonstrukce primárně týkat, se nachází celkem 21 učeben, které budou vyřazeny mimo provoz a bude se tak na jejich místo muset najít adekvátní náhrada. 
Proč o tomto problému vlastně píšeme, když se nás budovy A a B netýkají, když máme vlastní KL? Protože tvrzení, že se nás to netýká, je chybné. Těch tisíc studentů, kteří by za normálního provozu denně prošli budovami A a B, musí být někde umístěno. Celé vedení fakulty se tímto problémem zabývalo a přišlo s následujícím možným řešením:

– velké obory budou slučovat své seminární skupiny (například angličtina pro akademické účely už nebude mít 20 seminárních skupin ale pouze 4, což povede k tomu, že každá skupina bude mít 120 studentů)

– výuka na vybraných oborech se převede do náhradní formy výuky s využitím metod e-learningu ve spojení s blokovou a intenzivní výukou, která bude probíhat v Univerzitním centru Telč a ve Šlapanicích.

Na základě zkušeností vyučujících i studentů naší katedry s e-learningovými metodami vyučování bylo vedením naší katedry společně s vedením fakulty rozhodnuto, že v podzimním semestru 2011 bude možno převést prezenční formu studia na formu distanční (s využitím e-learningového systému ELF – http://elf.phil.muni.cz/elf/)Ke konzultacím a částečné blokové výuce bude pak sloužit nově otevřené Univerzitní centrum Telč (http://www.muni.cz/uct?lang=cs). Touto formou bude výuka probíhat až do odvolání.

— K tomuto článku je nutné dodat to, že byl napsán a zveřejněn 1.dubna 2011 na Apríla a hned 2. dubna bylo zjištěno, že informace, které byly získány od našeho zdroje nejsou stoprocentně pravdivé a náš zdroj tudíž považujeme za nedůvěryhodný. Omlouváme se za možné zmatení 🙂

archiv, autor: SCORT

Přejít k navigační liště