04 Kvě

Ročníková práce: Práce s hlasem v technikách zkušenostně reflektivního učení

Na ÚPV píše každý student Ročníkovou práci, která je jakýmsi předstupněm práce bakalářské. Pro ty, které to ještě čeká, máme možnost nahlédnout do další z mnoha ročníkových prací. Pojďme se tedy podívat na ročníkovou práci, která se zabývá prácí s hlasem v technikách zkušenostně reflektivního učení

Anotace

Text se věnuje problematice práce s hlasem v některých vybraných technikách zkušenostně reflektivního učení, konkrétně způsobům, jak s hlasem v těchto technikách pracovat. Teoretickými koncepty, na nichž je práce postavena, jsou primárně práce s hlasem a dále zkušenostně reflektivní učení. Tyto jsou v textu blíže představeny na začátku práce.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je něco jako odborná recenze, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy APA a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení – ne všechny vytknuté věci v posudku jsou důležité, ale je třeba nahlížet na text kriticky. Názor je pouze na čtenáři. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

 

Plný text práce

Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště