29 Led

Studujte Zkušenostně reflektivní učení!

Víte, co je to zážitková pedagogika? Nejčastěji bývá realizována jako kurzy plné her pro děti i dospělé, trvající 1-14 dní. Kurzy, kde si po hře o hře můžete popovídat a z toho povídání se naučit něco o sobě a ostatních. A chtěli byste se dozvědět, jak takovéto kurzy tvořit? Víme, kde! Ústav pedagogických věd FF MU pro vás otevírá nový běh Zkušenostně reflektivního učení!

O co jde?

Zkušenostně reflektivní učení (ZRU) je dvouletý vzdělávací program, kde se zájemci učí být odborníky na zážitkovou pedagogiku. Ovšem nečekejte pouze teoretické uchopení tohoto způsobu vzdělávání (které je i tak v ČR originální), můžete očekávat, že se budete učit ZRU skrze ZRU. Zážitkovou pedagogiku skrze zážitkovou pedagogiku.

Na vlastní kůži poznáte, jakým způsobem probíhá navození zážitku, jak s ním dále pracovat, a jak se z něj skrze reflexi vytvoří zkušenost. Vyzkoušíte si na svých spolužácích hry, imaginace, tvořivé aktivity, reflexe a různé reflektivní aktivity. A oni na vás. To vše pod odborným a přívětivým dohledem. Dokonce si dovolím říct, že díky odborníkovi, který je přítomen, se zde daří opravdu propojovat teorii s praxí.

A jak to vím?

Jsem studentem posledního semestru ZRU a mám za sebou téměř všechny semináře, cvičení i přednášky. A musím říct, že mi to hodně dalo. Dozvěděl jsem se o sobě spoustu věcí, což je užitečné především z toho důvodu, že jsme skrze každou novou věc hledali možnosti, jak ji využít. Jinými slovy jsme hledali to, jak využít svého potenciálu. Zkušenostně reflektivní učení je totiž hlavně o rozvoji. Jak sebe, tak ostatních.

Dále jsem se naučil s lidmi pracovat beze strachu a bez trémy. Naučil jsem se jít s kůží na trh. Naučil jsem se improvizovat. V bezpečném prostředí, které pomáhají vytvořit lektoři a vyučující, si člověk může beze strachu vyzkoušet téměř vše, čeho se kdy bál.

A v neposlední řadě jsem se naučil to, jak, kdy a proč aplikovat různé metody ZRU. Kdy zařadit problem-solving hru, kdy hru tvořivou či soutěžní. Po kterých hrách se hodí využít reflexe, po kterých ne. Jak facilitovat (vést) skupinové reflektivní sezení. Jaké cíle sledovat a jak podle nich vhodně seskládat program. Jak podpořit vytvoření bezpečné a motivované skupiny účastníků. Jak pracovat v týmu připravujícím kurz.

A proč tohle všechno píši? Věřím, že studium je smysluplné. Věřím, že každý, kdo jím projde se naučí opravdu hodně. A naučí se především rozvíjet sebe samotného, což považuji za tu nejcennější věc, protože je univerzální. Chci vám tedy nabídku studia ZRU zprostředkovat a doporučit vám, abyste do něj šli. Protože to, co se tam naučíte, budete používat celý život.

Co pro absolvování potřebuji udělat?
  1. Do 30. dubna 2017 poslat životopis a motivační dopis na adresu klara.harvankova@mail.muni.cz.
  2. Chodit po dobu 4 semestrů na blokovou výuku (většinou v pátek/víkend, tudíž vhodné i pro pracující), absolvovat povinné předměty (i když i absence se dá po domluvě přijmout). Zaplatit 2 900 Kč za semestr.
  3. Absolvovat praxe.
  4. Vytvořit v teoretické rovině projekt kurzu ZRU a absolvovat zkoušky.
  5. A pro ty, kteří chtějí, je zde možnost připravit a realizovat 5denní kurz zážitkové pedagogiky. Ten je nabízen studentům Ústavu pedagogických věd jako univerzitní předmět. Zde můžete navštívit jeho web: https://hvezdyvevode.wordpress.com/.

Studijní plán ZRU můžete najít zde: http://acor.cz/Projekty/ZRU/Studium/Studijni-plan.aspx.

Oficiální informace: http://www.acor.cz/Aktuality/Nove-behy-specializacnich-studii-Zkusenostne-refle.aspx

A pokud byste se chtěli na cokoli zeptat, napište mi na facebook, nebo na mail vydrav@mail.muni.cz. 🙂

lektoracci zru

Odesílám
User Review
4.2 (10 hlasů)
Přejít k navigační liště