05 Dub

Ročníková práce: Možnost zefektivnění diagnostiky testů školní zralosti a připravenosti v předškolním věku pomocí nástroje iSophi

Autor práce: Lucie Navrátilová

Anotace

Mnoha učitelům v mateřských školách chybí spolehlivé diagnostické nástroje k rozpoznání úrovně školní připravenosti dětí. Tato ročníková práce proto pojednává o testech školní zralosti a jejich možném zefektivnění pomocí nově vyvinutého nástroje iSophi, který slouží k diagnostice školní zralosti. V práci se zabývám charakteristikou předškolního věku dítěte a definuji pojmy jako školní připravenost a zralost. Blíže popisuji výčet nejpoužívanějších testů školní zralosti, které vznikly již v 70. letech minulého století, ale jsou hojně využívané dodnes. V poslední kapitole uvádím jejich možnou budoucí alternativu, která ušetří učitelům v mateřských školách čas a lépe rozezná úroveň připravenosti dítěte. Představuji proto iSophi diagnostiku s použitím nástroje iSophi SMART, o jehož vývoj se zasloužilo psychologicko-pedagogické centrum STEP v České republice. První zkušenosti s tímto nástrojem popisuje pilotní studie z roku 2020, která byla zaměřena právě na zkoumání vlivu iSophi SMART.

Číst dále

Přejít k navigační liště