22 Dub

Výstava “Obrazy života”

 Výstava “Obrazy života” dětí z Diagnostickéhé ústavu pro mládež Brno

Dne 27. 4. 2011 byla zahájena na Filozofické fakultě MU (Veveří 26, budova K, L) výstava “Obrazy života” dětí z Diagnostického ústavu pro mládež Brno. V rámci výstavy, kterou pořádá nezisková organizace LEPORELO, jste mohli též vyslechnout přednášku s názvem “Mříže jsou v nás”. Této přednášky se zúčastnili i děti a učitelé diagnostického ústavu.

Výstava se součástí stejnojmenného projektu Obrazy života.

První část projektu byla situována přímo v Diagnostickém ústavu pro mládež Brno (DÚM), druhá pak na Filozofické fakultě MU. Projekt ovlivnil nejen přímo zapojené mladé organizátory – studenty ÚPV, ale také široké řadu jejich spolužáků a skupinu přibližně 40ti klientů Diagnostického ústavu pro mládež Brno. Hlavním motivem projektu je Začlenění sociálně znevýhodněné mládeže a Překonání předsudků mezi studenty VŠ, vůči takto znevýhodněným mladým lidem. Projekt se snažil využívat kreativních a komunikačních technik, díky kterým byl podpořen nejen pocit sebevědomí a užitečnosti u sociálně znevýhodněných dětí, ale tento projekt také přiblížil problematiku handicapovaných dětí a mládeže studentům VŠ skrze výše zmíněnou galerii obrazů.

Přijďte se podívat i Vy a určitě nebudete zklamáni.

Partnerem projektu je též Ústav pedagogických věd FF MU.

Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika

Místo konání: Veveří 26, Brno (Filozofická fakulta MU, budova K, L)

Přejít k navigační liště