15 Bře

Fundagogika jako nová společenská věda

V nedávné době jsem při psaní své bakalářské práce a hledání nových zdrojů narazila na stránky Sdílejme.eu, kde jsem se setkala se zajímavým konceptem nového, zatím ne tolik známého směru s názvem Fundagogika.

Tento článek mě natolik zaujal, že jsem hledala dál a na stránkách Fundagogy.eu zjistila, že se jedná o velmi zásadní projekt pro nás studenty příbuzných oborů Pedagogiky a Sociální pedagogiky a poradenství, protože naprosto rámuje dosavadní zjištěná fakta a představuje nové alternativy. V následujících týdnech se chystá prorazit a akreditovat jako nový obor v akademickém prostředí. Jak to tak podle mě vypadá, má velmi slibnou budoucnost, a proto bych vám ho v následujících několika řádcích ráda představila.

Tento zatím neznámý společenskovědní obor s názvem Fundagogika jako naprosto inovativní směr zasahuje do našich aktuálních prekonceptů a míří vysoko, zastřešuje totiž stávající vědní disciplíny Pedagogiku, Andragogiku a Sociální pedagogiku. Její pojmenování, Fundagogika,  vychází z latinského slova Fundo, v překladu tedy dávat základy. Tedy nejen, že dané obory zastřešuje, ale dává společný základ metodologii všech pedagogických disciplín.

Fundagogika byla vytvořena na základě potřeb současného vzdělávání. Konkrétně se zaměřuje na inovaci, motivaci a zpozitivnění ve vzdělávání.  Snaží se o celkové zbarvení současné školské šedi a vnášení nových přitažlivějších možností do pedagogické práce a vzdělávacích procesů.

Stojí na zásadách tzv. dvojité smyčky učení (double loop learning). To znamená, že při vzdělávání není důležitý pouze obsah a způsob předávání informací, ale také důvody, proč se tyto informace učíme.

Fundagogika zastává princip celoživotního, aktivního učení nejen se smyslem, ale i s radostí. Dále využívá systému individuálního (Self-centred) a zároveň sdíleného učení (konektivizmus). Nezapomíná na otevřenost vůči přímému získávání nových zkušeností a variabilitu svých zdrojů.

Tento novátorský obor přivádí spoustu nových příležitostí do praxe, jak pro vědeckou komunitu, tak pro stávající studenty. Otevírá bránu jejich kreativitě a přináší velkou motivaci pracovat v daném oboru. Protože mě tato koncepce ohromila a chci se jí nadále zabývat, přišlo mi vhodné se podělit o již získané informace se spolužáky. Doufám, že zaujme i vás a třeba se rozhodnete ji jako budoucí fundagogové dále rozvíjet a pomoci této vědě se uchytit na vrcholu dosavadních pedagogických disciplín.
Více o fundagogice se dá nalézt také tady:Fundagogy
Fundagogika

archiv, autor: Nikola Jaklová

Přejít k navigační liště