Užitečné odkazy


Pedagogika na ÚPV a FF MU

 1. https://pedagogika.phil.muni.cz/ – Oficiální stránky Ústavu pedagogických věd FF MU
 2. http://www.phil.muni.cz/journals/studia-paedagogica – recenzovaný vědecký časopis Studia paedagogica vydávaný Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity.
 3. https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/citacni-norma-apa -Citační norma používaná na Ústavu pedagogických věd FF MU.
 4. www.elf.phil.muni.cz – E-learningové prostředí pro studenty FF MU.
 5. http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/elektronick-informan-zdroje-pro-obor-pedagogika-a-andragogika – EIZ: Zde najdete prezentaci o elektronických informačních zdrojích pro obor pedagogika a andragogika.


Pedagogika v Brně

 1. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10719503009-trida-8-a/8132-o-poradu/ – Půlroční docu-reality show o problémové a podprůměrné třídě na ZŠ nám. 28. října v Brně, do které přicházejí tři noví učitelé s ambicemi situaci změnit.
 2. http://leporelo.org/ – nezisková organizace, která vzešla v roce 2010 z řad tehdejších studentů ÚPV FF MUNI. Od té doby se aktivně věnuje realizací vzdělávacích programů.
 3. http://akademie-diversitas.cz/ – V IQ Roma servisu vytvořili vzdělávací instituci Akademie Diversitas. Její činnost je zaměřena na vzdělávací a poradenské aktivity s širokou tematickou základnou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených.
 4. http://www.lipka.cz/ – Školské zařízení pro environmentální vzdělávání.
 5. http://www.creatis.cz/ – Vzdělávací centrum CREATIS, jehož hlavní náplní je vzdělávání jak široké veřejnosti, tak odborníků z řad pedagogických a pomáhajících profesí.  Realizace kurzů, seminářů a volnočasových činností především v umělecké oblasti.
 6. http://www.lli.vutbr.cz/ – Institut celoživotního vzdělávání VUT nabízí množství kurzů a školení nejen pro absolventy a studenty VUT.
 7. http://vzdelavanidchb.charita.cz/ – Mimo jiné nabízí i různé kurzy pro sociální pracovníky.
 8. http://www.luzanky.cz/ – Největší brněnské SVČ.
 9. http://www.icv.mendelu.cz/cz – Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Program Specializace v pedagogice.
 10. http://www.instruktori.cz/ – Skupina mladých lidí pořádajících zážitkové akce.
 11. http://orchis.brontosaurus.cz/orchis.php – Základní Článek Hnutí Brontosaurus Orchis Brno. Volné sdružení lidí se společným zájmem o přírodu, životní prostředí, historické památky, a taky o neobyčejné zážitky, hry, vandry, outdoorové sporty, rozvoj osobnosti a přípravu aktivit pro mládež.
 12. http://www.vzdelavanivsem.cz/ – Centrum vzdělávání všem k rozvoji konkurenceschopnosti a zvýšení zájmu obyvatel Jihomoravského kraje o celoživotní vzdělávání.


Pedagogika v ČR

 1. http://www.eduin.cz – Organizace, zprostředkovávající informace o novinkách ve vzdělávací oblasti – rychle a nezávisle.
 2. http://www.semestrmimoskolu.cz/ – Program mimoškolu je ideálním řešením pro studenty, kteří by se chtěli rozvíjet i v oblasti praktického vzdělání pro život. Za jeden semestr se účastníci pomocí workshopů, mentoringu a společných setkávání naučí řídit sámi sebe, svou kariéru, efektivně komunikovat, navazovat vztahy a vést lidi.
 3. http://nidv.cz/cs/?PHPSESSID=4b951b3142affeb1ed6cd1ecb676e2de – Národní institut pro další vzdělávání, který připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů.
 4. http://rvp.cz/ – Metodický portál k podpoře učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách.
 5. https://khanovaskola.cz/ – Vzdělávací videa v různých (nejen školních) oblastech.
 6. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/214562222000010-polosero-mali-geniove/ – Problematika vzdělávání a výchovy nadaných dětí.
 7. http://www.svobodauceni.cz/ – Komunita lidí, zabývající se unschoolingem, svobodným a přirozeným učením.
 8. soced.cz – Oficiální stránky recenzovaného odborného časopisu Sociální pedagogika.
 9. http://www.classcraft.com/ – Motivujte svoji třídu fantasy hrou!
 10. http://www.navejsce.cz/