Ročníkové práce

Tento článek by měl být prvním z bloku příspěvků týkajících se větších milníků na cestě studiem na ÚPV. Pokusíme se vám přinést několik rad „co dělat když“, a také co nejvíce celistvou představu, co Vás tam vlastně čeká…

Ročníková práce, povinný předmět zapisovaný studenty v podzimním semestru, obvykle ve 2. ročníku. Co všechno čekat? Co s tím dělat? Prostě, jak tím projít?

Zaprvé, nezoufejte. Ročníková práce je brána za jakousi generální zkoušku na bakalářskou práci a tak k ní i všichni přistupují. Nikdo nečeká dokonalou orientaci v oboru a při troše snahy to rozhodně není nijak zlomyslný předmět. Co Vás tedy čeká?

Krátce:

  1. výběr tématu a vedoucího,
  2. vyhledání literatury,
  3. konzultace,
  4. sepsání práce,
  5. oponentura kolegy,
  6. obhajoba práce,
  7. zelené “Z”.

Výběr tématu: Pokud si nevíte rady už při výběru tématu (zde mohu mluvit z vlastní zkušenosti), neostýchejte se zeptat. Jakkoli chladně a nepřístupně se tváří IS, naši pedagogové jsou lidé přívětiví a rádi poradí (také ale vytížení, tak občas potřebují urgenci nebo dvě). Buď Vám poradí přímo s výběrem, nebo navrhnou několik témat nebo okruhů ke zúžení. Co se týče výběru vedoucího, ideální je najít si alespoň okruh zájmu a podle toho oslovit odborníka z doktorského studia (stačí obhlédnout vyučující předmětů např. dějiny, ICT, metodologie, andragogika atd.), ale konečná volba je samozřejmě čistě na Vás.

K literatuře, na přednáškách bývá udáváno minimum deseti zdrojů. Ačkoli se to může někomu zdát mnoho, zdrojem je míněn jakýkoli relevantní zdroj informací. Vzhledem k rozsahu okolo 18 000 až 20 000 znaků nelze očekávat prostor pro vlastní výzkum, obvykle je produktem analýza literatury. Měly by vám stačit jeden až dva základní zdroje (Knihy, články, apod.) a pak nějaké další zdroje k orientaci v problematice. Opět, pokud budete tápat, neostýchejte se zeptat. Ostatně, na to máte konzultanta.

Průběh konzultací se odvíjí od výběru konzultanta. Můžete se těšit na setkávání jednou za 14 dní, nebo se při dostatečné míře samostatnosti nemusíte sejít skoro vůbec. Někdo vás přímo provede celým procesem tvorby a někdo jen čeká připraven, pokud budete mít problém. Je ovšem rozhodně dobré vědět u koho práci píšu:)

Jak již bylo řečeno, práce samotná nemá velký rozsah a k jejímu zpracování bývá přistupováno shovívavě, také ji ale není dobré odbýt. Jednak, kvalitní práce se samozřejmě snáze obhajuje a ostatně, za odbytou práci vám Lindner rozhodně obnosem před nosem nezamává:) Konečnou verzi lze vypilovat přes semestr, nebo i sepsat za poslední týden, ale opět, viz výše. Rady k vypracování byste měli získat na přednáškách v průběhu semestru. Stačí se jimi řídit a nespletete se. V popisu předmětu v ISu naleznete také literaturu k prohlédnutí, pokud budete i nadále nejistí. Vzhledem k rozsahu práce není ani až takový problém, i když v půlce psaní zjistíte, že byste chtěli téma ještě pozměnit, což se stalo například mně. Určitě ale všichni doporučujeme snažit se stihnout první verzi už k prvnímu odevzdávacímu termínu. Pokud se Vám to ale nepodaří, všechno co z toho plyne je, že vám konzultant už nejspíš nestihne dát žádné připomínky, neznamená to ale určitě, že by bylo všechno ztraceno.

Oponentura kolegovy práce je poněkud dvojsečná zbraň. Vypovídá o jeho práci, ale i o Vaší. Určitě není špatné trochu se seznámit s tématem. Už protože můžete očekávat, že minimálně konzultant onu práci četl také, je zbytečná nějaká snaha pomáhat kamarádovi/ce. Na druhou stranu je ale rozhodně zbytečné hledat chyby, kde nejsou, jak se prý také často stává. Pokud je práce vašeho kolegy podle Vás v pořádku, prostě to napište. Při hledání literatury nejspíše narazíte na několik prací z naší univerzity, u kterých naleznete i jejich oponentury. Ty můžete využít pro inspiraci.

Obhajoba práce je vpravdě konečným zúčtováním. Pokud se Vám práce právě dvakrát nepovedla, zde si můžete zachránit kůži. Pokud Vám oponent něco vyčte, zde se můžete obhájit. Pokud Vaše práce nebyla špatná, právě zde ji můžete pohřbít. Jak už ale bylo řečeno, ročníkovka je hlavně příprava na další obhajoby, takže pokud se na práci nebo na obhajobu úplně nevykašlete, nikdo vás nepotopí. Nevyžaduje se ani oblek, jako u bakalářských prací.

To bude za nás asi všechno. Níže najdete dva odkazy, kde je několik konkrétních údajů ohledně ročníkové práce. Další dotazy se neostýchejte pokládat na našem facebooku