24 Bře

Ročníková práce: Srovnání analyticko-syntetické metody čtení s metodou splývavého čtení SFUMATO

Anotace

Práce pojednává o dvou vybraných metodách prvopočátečního čtení – analyticko-syntetické metodě a metodě splývavého čtení SFUMATO. Zabývá se zejména srovnáváním těchto metod v ohledech postupů při výuce, užívaných materiálů a požadavků na žáky a učitele. Zaměřuje se také na popis shod a rozdílů obou metod s ohledem na zmíněná kritéria a následné vyvození výhod a nevýhod každé z nich.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště