05 Říj

Brigáda při studiu – co takhle na ÚPV?

Pro mnohé studenty je brigáda při studiu existenční nutností, jiní si díky ní přivydělávají a některé to zkrátka baví. Ať už patříte do kterékoli kategorie brigádníků, nabízím vám pohled na brigádu jako profesní příležitost. V tomto příspěvku bych se rád zmínil o možnostech placené spolupráce na našem ústavu a benefitech, které tato spolupráce přináší.

Jedním z nejčastějších typů výpomoci je přepisování dat (videí, rozhovorů, dotazníků) do podoby, se kterou budou následně výzkumníci pracovat (text, matice atd.). Pokud je spolupráce s vámi v této fázi bezproblémová, pak se často stává, že je vám nabídnuta buďto možnost podílet se na dalších analýzách dat, nebo přepisování dat dalších. Co z toho ale krom peněz máte?  Abych nepsal reklamní text, ale byl v kontaktu s realitou, využiji zpětné vazby dvou našich dlouhodobě spolupracujících studentek (citace kurzívou).

Jednou z největších výhod je, že máte představu, jak vlastně takový výzkum na větším vzorku vypadá a jak je organizován. Konečně nám začalo dávat smysl to, o čem jsme se do té doby pouze teoreticky učili. Při přepisu reflektivních rozhovorů s učiteli je pak příjemným zjištěním, že si v hodinách všímáme stejných věcí, jako sami výzkumníci. Pokud se spolupráce daří nadmíru dobře, můžete se stát také spoluautory studie, jako se to například stalo Martinovi Majcíkovi. Výpomoc tak může mít také velký profesně-rozvojový potenciál.

Jedna z našich spolupracovnic si také díky přepisům videí výuky všimla zajímavých témat v rámci hodin jednotlivých učitelů: “Při přepisu nahrávek se snažím všímat si různých detailů u jednotlivých aktérů, ať už ve verbální či neverbální komunikaci. Co se neverbální komunikace týče, přijde mi velice zajímavé učitelské využívání prostoru třídy, také různé pohyby rukou nebo různé postoje těla.” Je tak možné nahlédnout na realitu školních tříd jinou optikou než tou, kterou vám nabízejí pedagogické knihy a časopisy. Máte možnost najít si vlastní téma přímo v terénu.

V neposlední řadě vám účast na výzkumu nabízí také možnost reflexe: “nahrávky hodin (se) mnohdy staly předmětem diskuzí nad sklenkou vína, ale co víc, donutí člověka zamyslet se nad svými učiteli ze ZŠ či SŠ, jak vypadaly jejich hodiny a jak by případně mohly vypadat.” Pro ty, kteří raději večery u dobrého pití tráví jinak než rozborem pedagogické problematiky, tu mám poslední benefit: “mi to také dalo jiný pohled na naše vlastní učitele z ÚPV, protože je člověk vidí „v praxi“ a při jiné práci než běžně na přednáškách.”

Stačilo benefitů? Nepřesvědčil jsem vás? To je mi líto… Přesvědčil? Aha! Takže, jak se to stane, že s námi začnete spolupracovat. V prvé řadě je fajn sledovat naše facebookové stránky, na kterých případné výzvy inzerujeme. Výzvy ke spolupráci zaznívají čas od času i v samotné výuce – choďte do hodin! :-p. No a znáte to – líná huba… Pokud chcete, prostě se zeptejte. Minimum: rozumný výdělek. Maximum: otevřené dveře do pedagogické komunity. Kolegové, zvažte to!

Odesílám
User Review
0 (0 hlasů)
Přejít k navigační liště