30 Zář

Jak na bakalářku a státnice – díl I. (administrativa)

Tento článek je určený primárně těm, kteří chtějí jít tento nebo následující semestr ke státnicím. Shrnuji zde nejdůležitější informace, které zazněly na informační schůzce k ukončení studia s paní Mgr. Lenkou Hlouškovou, Ph.D.

3ea7c16dd6_71576628_o2

Začněme se zadáním bakalářské práce (dále jen “BP”). V ISu v sekci Student najdete rozpisy témat, kde se můžete inspirovat či rovnou zapisovat k jednotlivým tématům. Zapisovat se lze od 1. 10. do 31. 10. Vždy je zapotřebí domluvit si vedoucí/ho práce, který s Vámi bude konzultovat jak téma, tak celou BP. Pokud se chystáte ke státnicím už na konci tohoto semestru, nezapomeňte, že téma, které budete mít v ISu, už je oficiálním názvem práce. Pokud budete státnicovat později, na upřesnění názvu práce bude ještě čas.

Pokud jste v posledním semestru, je zapotřebí zaregistrovat si následující předměty (kódy předmětů jsou uvedeny pro sociální pedagogiku a poradenství):  PB22JB35 Seminář k bakalářské práci,  PB22JA63 Bakalářská práce, a PB22JA62 Státní závěrečná zkouška (dálen jen “SZZ”)Bez těchto předmětů nemůžete úspěšně ukončit studium! Zápočet pro seminář k BP uděluje Váš vedoucí práce, zápočet za Bakalářskou práci Vám bude udělen na základě donesení bakalářské práce ve fyzické podobě k paní sekretářce na ÚPV. Státní závěrečnou zkoušku musíte mít zapsanou z toho důvodu, abyste se mohli na státnice přihlásit (v ISu) a později dostat hodnocení po absolvování zkoušky.

Nyní něco k termínům. Pro státnice na konci tohoto semestru je termín odevzdání bakalářské práce 30. listopadu 2015 – je zapotřebí do tohoto data naplnit archiv závěrečné práce (nejen bakalářskou prací, ale i anotací a klíčovými slovy) a odevzdat BP ve fyzické podobě paní sekretářce. Pro červnové státnice platí termín odevzdání 30. dubna 2016.

Pomalu se přesuneme k samotné obhajobě a státnicím. 3 dny před SZZ byste měli mít v ISu vložené oba posudky na vaši bakalářskou práci – a to od vedoucího i oponenta práce. Pokud se tak nestane, můžete dané osobě zdvořile napsat email s prosbou o naplnění archivu posudkem. Poté nezbývá než se na obhajobu a ústní zkoušku připravit! 😉

O průběhu státnic se můžete dočíst více například v článcích Mgr. Petra Sucháčka Postátnicová kocovina I. a II. (zde) nebo v článku doc. Mgr. Jiřího Zounka, Ph.D. SZZ z pohledu komise (zde). A pokud si nevíte rady se samotným psaním bakalářské či ročníkové práce, neváhejte navštívit naše stránky znovu! Připravujeme pro vás sérii článků o psaní odborného textu! 😉

Aktualizováno: druhý díl článku o bakalářce a státnicích naleznete zde.

Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště