27 Srp

Jaký předmět si vyzkoušet? – Dramatická výchova

Při studiu na ÚPV si lze zapsat spoustu zajímavých povinně volitelných, neboli béčkových předmětů. Tyto předměty Vám umožní poznávat pedagogická témata a otázky z poněkud jiných úhlů, než v povinných áčkových předmětech. Já si tento týden vzal za úkol přiblížit Vám jeden takový volitelný předmět, při kterém se dá pedagogika poznávat zcela odpočinkově, v uvolněném, přátelském kruhu. Tímto předmětem je dramatická výchova, respektive dramatická výchova I a dramatická výchova II.

Pro ty z Vás, kteří s dramatickou výchovou nikdy nepřišli do styku, krátce vysvětlím, o co se jedná. Dramatická výchova je doplňující vzdělávací obor rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Toto v praxi znamená, že dramatickou výchovu může škola zařadit do výukového plánu na základě vlastního uvážení. Kromě možného zařazení do výukových plánů je dramatická výchova oblíbenou volnočasovou aktivitou například v základních uměleckých školách, domech dětí a mládeže a dalších podobných institucích. Největší výhodou dramatické výchovy je způsob samotné výuky. Vyučuje se totiž prostřednictvím dramatické hry, kdy žáci dostanou možnost prožít si různé simulované situace ze svého současného života, situace se kterými se teprve setkají, nebo zcela fiktivní scénáře. Toto umožňuje žákům rozvíjet se po osobnostní a sociální stránce. Během dramatické výchovy si žák vyzkouší vžít se do různých situací z různých úhlů pohledu. Může si vyzkoušet vžít se do záporné postavy v příběhu a pochopit jeho motivy. Může si improvizovaně zkusit sehrát situace, po kterých touží, nebo kterých se nejvíce děsí. Nespornou výhodou dramatické výchovy je možnost připravit studenta na různé nástrahy dospívání, dospělého života nebo i na problémy stáří. Toho dosahuje tím, že mu tyto situace předkládá jako možnost  vyzkoušet si je „nanečisto“. Po této stránce by se dalo říct, že dramatická výchova je svým způsobem přípravou pro život.

Předmět PG41B73 Dramatická výchova se vyučuje každý rok v podzimním semestru, s navazujícím předmětem PG12B27 Dramatická výchova II v jarním semestru. Předmět se vyučuje každé dva týdny ve tříhodinovém bloku. Rád bych se s Vámi podělil o svou zkušenost s tímto předmětem, abych Vám případně pomohl s výběrem při zápisu v tomto, nebo dalších semestrech. Nespornou výhodou jakékoliv podoby dramatické výchovy je její neformální průběh. Ze začátku je vždy důležité se v konkrétní skupině dobře seznámit, a navodit takzvané „bezpečné prostředí“, které umožňuje, aby každý člen mohl odložit svou stydlivost, a naplno se při aktivitách projevit. To se podle mého názoru daří vyučující Mgr. Petře Rychecké více než dobře. Už při druhé či třetí hodině máte pocit, že výuka probíhá spíše v kruhu přátel, než v kruhu spolužáků a vyučujícího. A jak samotná výuka probíhá?

Náplní výuky v úvodním předmětu je seznámit se se všemi možnými aktivitami dramatické výchovy pro všechny věkové kategorie od mateřské školy až po školu střední. Tyto aktivity jsou téměř bez výhrady zábavou, u které se dá příjemně oddechnout od tradičního způsobu výuky, a zároveň se lépe seznámit se svými kolegy a také se samotnou dramatickou výchovou. Každá hodina tvoří uzavřený celek, kde všechny aktivity jsou na stejné téma, nebo směřují ke společnému konci. Začíná se aktivitami na rozcvičení, těmi mohou být různé protahovací aktivity. Poté se přechází k hlavní náplni hodiny, tou je často jedna velká aktivita, rozdělena do menších částí, kdy se pracuje především ve skupině. Výsledkem je hromadná „prezentace“ jednotlivých skupin zbytku kolektivu. Na to poté vyučující navazuje shrnutím, co v té konkrétní hodině proběhlo, následuje krátká reflexe studentů, a pokračuje se teoretickým výkladem toho, co ta konkrétní hodina ilustrovala. Například jak se v dramatické výchově pracuje s mezilidskými vztahy, jaká témata volit pro kterou věkovou kategorii, jak daná témata podat pochopitelně, stravitelně a zábavně. Pro úspěšné absolvování předmětu stačí pravidelná a aktivní účast na hodinách a sepsání krátké závěrečné zprávy. K sepsání této zprávy musíte navštívit vybranou hodinu dramatické výchovy, kterou vede Mgr. Petra Rychecká v SVČ Lužánky s žáky základních škol. Poté stačí sepsat reflexi k této hodině a doplnit ji o svoji zpětnou vazbu k samotnému předmětu. Myslím si, že úvodní předmět dramatické výchovy je ideální pro všechny, které tato tématika alespoň trochu zajímá, nebo pro ty co už s dramatickou výchovou zkušenosti mají, a rádi by se o ní dozvěděli něco hlubšího.

Navazující předmět dramatická výchova II je koncipován už více prakticky. Zabývá se zde už konkrétnější otázkou, a to „Jak se vymýšlí a vytváří hodina dramatické výchovy jako logický celek, a jak se realizuje?“. V průběhu semestru se studenti rozdělí do několika skupin, ve kterých dostanou za úkol vybrat si nějakou knihu, která je vhodná pro žáky základních a středních škol (např. která je součástí povinné četby). Z této knihy následně studenti vybírají hlavní, nebo zajímavá témata, problémy či otázky, kolem kterých by bylo možné koncipovat dvouapůlhodinový blok dramatické výchovy. Náplní hodin jsou stále různé dramatické hry a jiné aktivity. Oproti dramatické výchově I ale slouží k ilustraci toho, jaké aktivity zvolit do našeho bloku, a k čemu je zužitkovat.

Každá skupina si takto do konce semestru vymyslí, naplánuje a připraví vlastní blok dramatické výchovy. Závěrem a výstupem předmětu je realizace samotné hodiny, kdy Mgr. Petra Rychecká zorganizuje hodinu dramatické výchovy s žáky ZŠ nebo SŠ, a studenti předmětu mají za úkol s nimi tuto hodinu odvést, a to ideálně bez pomoci Mgr. Rychecké. Pro někoho už toto může znít trochu děsivě, koneckonců vedení dvouapůlhodinového bloku s žáky SŠ není žádný lehký úkol. Pokud ale nepodceníte přípravu, a budete se držet užitečných rad, které nasbíráte v průběhu obou semestrů, nebude to ani zdaleka takový horor, jak se na první pohled může zdát.

Závěrem mohu oba předměty doporučit všem, kterým přijde dramatická výchova alespoň trochu zajímavá. Rozhodně i těm, kteří jsou dramatickou výchovou dosud nepolíbení, a chtějí se o ní něco dozvědět. Za sebe mohu říct, že jsem opravdu rád, že jsem si zapsal oba předměty. Kdybych mohl, klidně bych si je zapsal ještě jednou. Myslím si, že každého o něco obohatí, a koneckonců zkušenost s vedením skupiny třiceti středoškoláků se při studiu na ÚPV určitě hodí.

Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště