21 Dub

Postřehy ze semináře o zjišťování postojů žáků ve výuce

Měli by se učitelé snažit ovlivňovat postoje žáků ve výuce? Tahle otázka mi vrtala hlavou během jednodenního semináře pro učitele, zaměřeného právě na problematiku postojů.

Odpovědí by se nabízelo hned několik, a jsem si jistá, že každá z nich by si našla své zastánce. Došla jsem nakonec k názoru, že ať už učitelé chtějí, nebo nechtějí, postoje žáků ovlivňují v každém případě, takže by rozhodně měli mít o postojích alespoň nějaké povědomí. RVP dokonce stanovuje závazek ohledně utváření některých postojů a hodnot, takže v této chvíli se stává pro učitele znalost utváření postojů ve výuce důležitější, než předtím.

Ale abych se vrátila k již zmiňovanému semináři. Jednalo se o vzdělávací seminář Kvalita, nebo kvantita? aneb jak zjišťovat postoje žáků ve výuce. Seminář byl zaměřen na globální rozvojové vzdělávání a konal se v prostorách organizace NaZemi. Oceňuji na semináři zejména jeho praktickou podobu, kdy jsme si měli možnost všechny hodnotící aktivity (jejichž účelem je stimulovat diskuzi mezi žáky a v ní zmapovat postoj žáků, na který se snaží učitel svou výukou působit) vyzkoušet, a poté přímo analyzovat a interpretovat jejich výstupy. Většina těchto aktivit se dá použít přímo ve výuce a jejich výhodou je to, že se dají snadno upravovat a modifikovat, takže mají širší možnosti uplatnění. Dozvěděli jsme se také, jak se zjištěnými údaji dále pracovat – jak naplánovat další výukové lekce k tématu a jak zjistit další posun v postojích žáků.

Ono to s těmi postoji není vůbec jednoduché. Rozhodně se dají zjistit hůř, než znalosti z matematiky. A kdo má právo na to, aby určoval, které postoje jsou správné, žádoucí a které naopak potřebují změnit? Není cílené utváření postojů vlastně manipulace? Myslím, že existuje mnoho otázek, které by si měl správný učitel nejdřív důkladně promyslet, než se pustí do cílevědomého ovlivňování postojů svých žáků.

Ze semináře jsem si kromě velkého množství etických dilemat a nových informací odnesla také praktické materiály k problematice postojů a globálního rozvojového vzdělávání. V případě, že by vás zajímaly projekty věnující se globálnímu vzdělávání, doporučuji navštívit stránky vzdělávacího programu Varianty, který byl pořadatelem tohoto kurzu, a který nabízí i spoustu dalších kurzů podobného zaměření a k nim i vzdělávací materiály.

Odesílám
User Review
0 (0 hlasů)
Přejít k navigační liště