09 Dub

SOUTĚŽ! Vyhrajte odbornou knihu s pedagogickým zaměřením!

Redaktoři Pedagogika-Brno.cz vyhlašují soutěž “Budiž redaktorem!” o pět hodnotných knih.

Jak se zapojit? 

Napište alespoň jeden článek, který se dotýká tématu pedagogiky či dění ve vzdělávacích institucí v Brně a máte možnost vyhrát.

Požadujeme, aby článek měl obsahovou i formální úroveň jako ostatní články na webu Pedagogika-Brno.cz (viz sekce O čem psát) a autor článku souhlasil s jeho zveřejněním.

Jako výhru máme odborné knihy, které dostane 5 autorů nejlepších článků. Kvalitu a úroveň článků vyhodnocuje porota sestavená z redaktorů Pedagogika-Brno.cz a vyučujících ÚPV FF MU.

Zajímá Vás, které knihy máme připraveny?

Jsou to:

  • R. Švaříček, K. Šeďová – Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice
  • P. Novotný – Pracoviště jako prostor k učení
  • L. Hloušková – Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech
  • K. Trnková – Vzdělávací politika vůči malotřídkám
  • J. Nehyba – Reflexe v procesu učení
Podrobná pravidla naleznete zde.

Tak na co čekáte? Honem do psaní, knihy našich vyučujících čekají právě na Vás! Termín odeslání je 31. květen.

Přejít k navigační liště