3 thoughts on “Praxe v oboru Pedagogika na ÚPV FF MU

  1. Daniel Přikryl

    Jsem za toto rád a myslím, že je to krok správným směrem – dříve plně teoretický obor nám dává příležitost konfrontace s “realitou všedního dne” (nejen) učitelské praxe! 🙂

Comments are closed.

Přejít k navigační liště