12 Lis

Report z konference Kvalita vzdělávání na MUNI

Minulý týden, ve čtvrtek 5. listopadu se uskutečnil 3. ročník konference s názvem Kvalita vzdělávání na MUNI s podtitulem Budoucnost vzdělávání na Masarykově univerzitě. Hlavními řečníky, kteří na této konferenci vystoupili a hovořili o tomto tématu, byli rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. a sociolog prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.. Dále zde byl prostor i pro vyhlášení 2. ročníku soutěže o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy, cenu vyhrál jeden z řad přednášejících pedagogů prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., který působí na Filozofické fakultě a je vedoucí Semináře estetiky.

Někteří pedagogové a studenti z Ústavu pedagogických věd se přišli na tuto konferenci podívat a díky této jejich účasti vám teď mohu nabídnout pohled  jednoho z nich.

Byl jsem účastníkem této konference, která se konala ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Podobné konference jsem se měl možnost účastnit vůbec poprvé. Rozhodně tedy nemohu tvrdit, že jsem měl nějakou konkrétnější představu o tom, co bych od své účasti zde měl vlastně očekávat. Další informace jsem získal už jen z programu konference, který byl dostupný na webových stránkách Univerzity. Po zahájení konference proběhlo slavnostní předání cen pro nejlepší pedagogy jednotlivých fakult podle výsledků studentské ankety. Jako první promluvil pan rektor Mikuláš Bek, který hovořil především o vlivu předkládané novely vysokoškolského zákona, která by měla v současné podobě umožnit univerzitám při splnění stanovených podmínek tzv. autoakreditační proces. To by znamenalo větší autonomii takových vysokých škol a také mnohem výraznější variabilitu jednotlivých nabízených studijních programů. Jako příklad uvedl pan rektor čtyřleté bakalářské nebo naopak jednoleté magisterské studijní programy. Po každém příspěvku, někdy po dvou souvisejících následovala diskuse. Největší emoce v diskusi vzbudil závěrečný příspěvek s názvem v podobě otázky: Není vysokoškolská přednáška přežitek? Na konferenci jsem ocenil především možnost zjistit, jakým směrem se bude Masarykova univerzita v nejbližších letech chtít a snažit ubírat.

Toto jsou slova Bc. Jaroslava Mrkose, studenta magisterského programu oboru Sociální pedagogika a poradenství, který se s zde podělil a svůj pohled na tuto konferenci, popsal nejzajímavější diskuzní témata a přiblížil názory některých přednášejících.

 

Odesílám
User Review
0 (0 hlasů)
Přejít k navigační liště