06 Lis

Ročníková práce: Role českých intervenčních center v oblasti domácího násilí v porovnání s řešením domácího násilí ve Velké Británii

Jistě vás to také čeká, nebo jste již v procesu: psaní ročníkové práce. Může se vám to zdát jako nezvládnutelný úkol, ale věřte mi, přijde horší, bakalářka. Oproti ní je ročníkovka pár stránek, které zmáknete za jeden semestr. A jak na ni? Určitě využijte průvodce Psaní odborných textů (Trnková a kol.), kterého pro vás připravili naši vyučující. 😉 Protože však nikde není soubor prací, které byly v loňských letech obhájeny, již rok pro vás některé z prací zveřejňujeme pod tagem ročníková práce.

V tomto příspěvku naleznete odkaz na plný text mojí ročníkové práce, která se věnuje domácímu násilí. Zaměřuje se především na legislativní úpravu České republiky pro boj proti domácímu násilí ve srovnání s legislativou Velké Británie. Použila jsem tedy komparativní přístup – nejdříve jsem vymezila pojmy, představila právní úpravy České republiky a Velké Británie a poté je porovnala.

Malý tip na závěr: nezapomeňte se radit s konzultantem! Nevyřeší za vás problémy, které s ročníkovkou budete mít, ale navede vás správným směrem. 🙂

 

Anotace

Tato práce pojednává o problematice domácího násilí, zejména boji proti této problematice z pohledu České republiky a Velké Británie. Srovnává přístupy obou zemí k domácímu násilí. Věnuje se právním úpravám a roli intervenčních center v České republice ve srovnání s právní úpravou Velké Británie.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje.Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval.Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

Odkaz na plný text ročníkové práce ke stažení Ročníková práce, Kristýna Havlíková

 

 

Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště