14 Bře

Ročníková práce: Problémové vztahy mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy

Autor: Barbora Žďárská

Anotace

Ročníková práce pojednává o problémových vztazích mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy. Cílem je vysvětlit z jakého důvodu dochází k problémovým vztahům mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy a v souvislosti s cílem se nabízí výzkumné otázky: jaká je příčina vzniku problémových vztahů mezi učiteli a rodiči, jak zabránit vzniku problémových vztahů, jak případné spory mezi učiteli a rodiči řešit.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje. Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval. Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

 

Přejít k navigační liště