25 Lis

Do čeho všeho se může student Ústavu pedagogických věd namočit – 1. díl

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

studium na ÚPV se skládá nejen ze samotného studia, zkoušek, seminárních prací a konzultací s vyučujícími. Existuje i vnější svět, který se propojuje s děním ústavu, částečně na ně působí a naopak, dění na ústavu zesiluje a zviditelňuje určité prvky “okolního” světa. Proto bych rád alespoň částečně nastínil vnější svět studenta, který je nějakým způsobem studiem ovlivněn. A jedním z cílů působení může být právě studentský spolek.

Studentský spolek Nadační fond studentů FF MU

Jste čerstvý prvák, student Pedagogiky, a kamarád Vás jen tak náhodou přemluví k seznamovací akci, na kterou jezdí různé obory. Už 5 minut od začátku srazu začínáte chápat, že FF není plná zarostlých, zadumaných filozofů, a že na této akci zatím není žádný.

Po příjezdu na místo (jedná se o víkendovou akci) jste si jistí, že akce nebude až tak poklidná, jak jste si představovali. Filozof zde není žádný a většina „individuí“ kolem je relativně normální. Následuje bouřlivé seznamování plné her, vymýšlení projektů, tajných her, chození poslepu a luštění hádanek. Člověk si ani neuvědomí, že začal, a už končí a jede se domů. Po akci je lákavé se všemi zajít na pivo, ale také velmi náročné na bdělý stav a vyrovnané fungování mozku.

Může se stát, že si vyzkoušíte, jak Vám jde první semestr, a při vstupu do druhého budete chtít zakusit něco nového. A vzpomenete si na tu seznamovací akci. Jak že se jmenovala? Ano, VíkendoFFka pro prváky. Na ní Vám nabízeli, že se můžete přidat k jejím organizátorům (Nadačnímu fondu studentů FF neboli Nadaci), kteří tedy neorganizují pouze VíkendoFFku, ale spoustu jiných akcí. A jaké to jsou? Tak tedy:

Již zmíněná VíkendoFFka pro prváky – seznamovací akce napříč obory. Jako organizátor zde můžete připravit pro nové studenty zážitkové hry a aktivity, a když se zadaří, tak i použít metody zážitkové pedagogiky.

Organizačně nejnáročnější je Reprezentační ples FF, který se řeší již od začátku jarního semestru. Obrovská akce pro celou fakultu a spoustu lidí „z venku“. V průběhu příprav Vám dochází, že Nadace je největším studentským spolkem na FF, takže některé akce mohou být pěkně náročné.

Noční šifrovací hra, kde musíte po městě rozmístit šifry a když od koordinátora dostanete zprávu, že šifra zmizela/nejde najít, musíte vyjet z centrálního luštícího místa a opravit ji, popřípadě říct, že je v pořádku a jen účastníci nejsou až tak dobří detektivové.

Semestr Start/Semestr End – akce, kde se slaví buď začátek, nebo konec semestru. Bývá na dvorku fakulty, pokud se nebudete chtít moc angažovat, tak stačí poslouchat ostatní organizátory, kde je zrovna potřeba pomoct či někoho vystřídat. Ovšem angažovat se znamená možnost dostat za úkol postarat se třeba o hudbu – na propojení všech těch drátků aparatury nestačí ani 5 lidí, ani fakultní technik. Jediná záchrana pak může být až v podobě náhodně se objevivšího kamaráda některého z organizátorů, který udělá pár pohybů, a najednou to hraje.

Prvákoviny – zde více aktivní organizátoři tráví celé dny s prváky a seznamují je s vysokoškolským životem. Dokonce se může stát, že se této akce ani nebudete příliš chtít účastnit, což je v pořádku, nikdo Vás nutit nebude, ale ani Vám nikdo nezaručí, že se dokážete ubránit proudu akce, při níž ani nevíte jak, ale znenadání s prváky hrajete seznamovací hru a pak jim ukazujete cestu do hudebního klubu, kde se můžou potkat s prváky z jiných fakult. Zde je dobré pracovat na svojí autoregulaci a nenechat se příliš unést vírem událostí, neboť Vám to může komplikovat již vymyšlené plány.

A jestli jste již dosti ostřílení a troufalí, můžete se pokusit tvořit vlastní akci, která může směřovat „ven“ tedy mezi studenty fakulty anebo „dovnitř“, mezi členy Nadace. Když se rozhodnete pro vnitřní akci, tak můžete tvořit nějaký stmelovací program, aplikovat postupy pro rozvíjení spolupráce mezi nadačníky, nebo „jen“ zábavné hry.

Výše zmíněné události nejsou všechny, a to proto, že některých akcí se člověk nechce či nemůže zúčastnit. To nechává prostor pro fantazii o jiných programech a možnost zkoušet dále něco nového. Nadační fond Vás může mnohému naučit.

Takovým zaklínadlem je organizace. To je něco, přičemž člověk musí myslet na spoustu věcí současně, určovat fungování spousty lidí současně, myslet dopředu, myslet dozadu (vzpomínat), a tyto myšlenky používat k plánování událostí a lidských kroků vedoucích k jednomu cíli – úspěšnému provedení události ve všech ohledech. Samozřejmě takovéhle fungování existuje v několika úrovních a každá úroveň má svoje pole působnosti. Jako nový člověk například budete spíše pomáhat, mít méně zodpovědnosti, a ne dělat koordinátora akce. Ovšem člověk sice organizuje své okolí, ale zároveň organizuje i sám sebe. Plánuje spánek, přednášky, úkoly, volný čas a do toho vylepování plakátů, prodávání lístků, přenášení věcí z místa na místo a radí se s ostatními, chodí na schůze a podílí se na plánování. Výsledkem je dosti intenzivní trénink adaptace na různé druhy činností a různé směry myšlení. Což se dá poměrně zajímavě promítat do Vašeho oboru, například do pedagogických teorií. Zároveň se můžete pokoušet prvky teorií aplikovat na fungování v týmu a kreativitě v tvorbě či řešení situací.

Fungování v takovém týmu může být časově náročné, ovšem ruku v ruce s náročností jde i zkušenost, která se při troše fantazie dá přenést téměř do všech oblastí. A lidi, které poznáte, jsou k nezaplacení. Nicméně nádherný pocit je spojit dvě věci dohromady. Tak se může stát, že po úmorné práci, při které si na studium a oblíbené vyučující ani nevzpomenete, nesete plesovou pozvánku na ústav pro své vyučující.

Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště