28 Led

Studium na ÚPV versus příprava na zaměstnání

Ráda bych vám přiblížila jeden zajímavý příběh naší spolužačky. Oslovila jsem studentku, která studuje na Ústavu pedagogických věd, jestli by nám nemohla sdělit její příběh o tom, jakým způsobem ji osobně studium na Ústavu pedagogických věd dokázalo připravit na plnění pracovních povinností. Vybrala jsem ji už z toho důvodu, že se domnívám, že má, co předat, že byste se mohli inspirovat jejím příběhem a najít si tam zajímavosti a postřehy důležité právě pro Vás.

Studentka zanedlouho nastoupí do posledního semestru magisterského programu, bakalářské studium také absolvovala na našem ústavu. Již při studiu na bakaláři zároveň i pracovala, avšak formu studia měla prezenční a tak se musela velmi dobře naučit skloubit práci a studium, tak aby nezanedbávala ani pracovní ani školní povinnosti. Více se dočtete níže, kde je přespaný rozhovor, který jsme spolu vedly.

 

Proč jste se rozhodla studovat na ÚPV? Jaké jste měla očekávání o studiu?

Studium na ÚPV jsem začala studovat s úmyslem rozšířit si znalosti z oboru sociální práce, který jsem vystudovala na VOŠ a získat nové znalosti v oblasti pedagogiky, které jsem potřebovala kvůli zaměstnání. Obor sociální pedagogika tedy splňoval přesně moje požadavky.

 

Jak dlouho na ÚPV studujete? Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání, popřípadě máte titul i z jiného studia?

Na ÚPV studuji pátým rokem, letos končím magisterské studium. Před nástupem jsem absolvovala VOŠ sociální práce.

 

Mohla byste zhodnotit, zda studium na tomto ústavu splnilo Vaše počáteční očekávání?

Se studiem jsem spokojená, jelikož současně také pracuji, mohu tedy teoretické poznatky alespoň z části aplikovat do praxe.

 

Jak dlouho pracujete a v jakém zařízení, jaké je Vaše pozice v práci a náplň vašich pracovních povinností?

Čtyři roky jsem pracovala na pozici asistentky pedagoga, v současné době pracuji jako vychovatelka ve školní družině a mentorka v projektu.

 

Studium na ÚPV Vám nějak pomohlo při vaší práci. Pomohlo Vám toto studium se připravit na vaše konkrétní zaměstnání? Jak dlouho Vám trvalo se zaučit či připravit se na pracovní povinnosti?

Díky bakalářskému studiu SOPP jsem mohla nastoupit na pozici vychovatelka ve školní družině. V zaměstnání jsem se zaučovala již na pozici asistentky, kdy jsem ve školní družině pracovala na dohodu a na zkrácený úvazek. Některé předměty byly užitečné (speciální pedagogika, psychologie, sociologie, sociální poradenství, právo, sociální politika apod.), některé předměty byly užitečné méně. Jak dlouho jsem se připravovala? Nelze přesně určit, všechno šlo ruku v ruce se školou a praxí. Stručně řečeno – během bakalářského studia.

 

Pracovala jste i před nástupem na ÚPV? Jak dlouholetou máte praxi v oboru?

Pracovala jsem v neziskové organizaci po čase studia na VOŠ, čili tři roky. V současné době mám osmiletou praxi.

 

Jak jste si plnila povinné a volitelné praxe v rámci studia? Navštívila jste během studia na ÚPV i jiné zařízení (organizaci), než v jakém teď pracujete?

Praxi jsem absolvovala ve stejné organizaci, v jaké pracuji, ovšem v jiném oddělení, na jiném úseku. Řadu institucí jsem již měla možnost navštívit v rámci studia na VOŠ. Praxe v tomto studiu nebyla nijak obohacující, takže nebylo potřeba ji absolvovat jinde.

 

Mohla byste popsat, jakým způsobem studium na ÚPV ovlivnilo váš profesní život? Popište prosím, jak studium na ÚPV a vědomosti, znalosti a dovednosti, které během studia získáváme, korespondují s praxí.

Tak v první řadě jsem určitým způsobem dospěla. Nedovedu si představit, že bych po absolvování VOŠ byla dostatečně připravena a vyzrálá na plné zařazení do pracovního procesu. Získala jsem znalosti v oblasti speciální a sociální pedagogiky, orientuji se v problematice specifických poruch učení a její nápravě. Díky studiu spolupracuji se speciálním pedagogem a psychologem a v zaměstnání mohu pracovat jako mentor. Orientuji se v psychickém vývoji dětí a vzdělávacích systémech, mohu být tedy nápomocna při zápisech dětí do prvních tříd. Dodržování povinností ze studia jsem si přenesla do dodržování pracovních povinností, dokáži se lépe zorientovat ve svých vzdělávacích potřebách a získala jsem podněty pro psaní odborných prací spolu s metodologickým základem pro jejich kvalitní zpracování. Poznala jsem taky spolužáky, se kterými se mohu podělit a vyměnit zkušenosti z praxe.

 

Mohla byste ohodnotit, zda jste ráda, že jste tady studovala či studujete? Zasáhlo vaše studium na ÚPV i váš osobní život? Jakým způsobem?

Se studiem jsem spokojená. Velkým obohacením je možnost soustavně ve stejném oboru pracovat, na druhou stranu kombinované studium je velice plytké a nedostačující pro získání potřebných znalostí. Díky studiu jsem získala pro mě lepší práci, co se týče její náplně i platového ohodnocení. Mohla jsem se již plně osamostatnit a zajistit podmínky pro rodinný život.

 

Doufám, že i pro Vás tento rozhovor byl zajímavý a něčím snad i obohacující. Jsem ráda, že jsem Vám mohla předat zkušenosti naší kolegyně. Tady vidíte, že naše studium je natolik benevolentní, že si můžeme už při průběhu vytvářet odbornou praxi a pak, po absolvování magisterského programu, můžete vyjít z našeho ústavu a mít za sebou dlouholetou praxi, a to se Vám už bude hledat práce mnohem snadněji. Pokud někteří zoufáte, tak nezoufejte! Jak vidíte, naše studium nabízí výborné možnosti, už v průběhu vysoké školy získávat potřebné praktické dovednosti, které Vám poté pomohou se lépe připravit na profesní povinnosti. Tak pojďme do toho!

Odesílám
User Review
0 (0 hlasů)
Přejít k navigační liště