17 Pro

Knihovny a elektronické informační zdroje na MU (e-learning 2012)

Práce je zaměřena na knihovny a elektronicko – informační zdroje, které jsou dostupné na MU. Najdete zde základní informace o knihovnách, krátké zhodnocení knihoven a zajímavostí je dostupnost (na různých knihovnách)vybrané literatury potřebné ke studiu pedagogiky. Stejně tak jsou přístupné informace o elektronických zdrojích, a vytvoření vzdáleného přístupu k nim.

https://elf.phil.muni.cz/mahara/view/view.php?id=3338

archiv, autor: Velikovská Hana

Přejít k navigační liště