07 Bře

Ročníková práce: Specifika mobbingu mezi pedagogy

Autor: Sára Jeřábková

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá mobbingem mezi učiteli, přesněji jejich specifiky průběhu a dopadů na školách. Práce definuje základní pojmy pedagogického sboru a především mobbingu, jako je definice, fáze, formy a dopady. Na konci vymezuji čtyři specifika možných příčin a průběhu mobbingu mezi učiteli, jako jsou vlivy externí spolupráce, feminizace, věku učitele a délky jeho působení na jedné škole na četnost a percepci mobbingu. Věnovala jsem se také dvěma možným specifickým dopadům. Primárně šlo o působení mobbingu na rozvoj syndromu vyhoření a nepřímý vliv na kvalitu vzdělávacího procesu.

Číst dále

07 Bře

Ročníková práce: Příčiny dropoutu v sekundárním vzdělávání z pohledu pohlaví

Autor: Ondřej Smrčka

Anotace

Ročníková práce se zabývá příčinami dropoutu v sekundárním vzdělávání z pohledu pohlaví. V první části práce vymezuje pojem dropout a vysvětluje faktory, za kterých k dropoutu dochází. Dále uvádí, jakým způsobem dropout ovlivňuje rodina, školní zapojení a delikventní chování. Druhá část práce se věnuje popisem rozdílů v dropoutu dívek a chlapců. Nejprve hledá rozdíly v rámci push, pull a falling out faktorů, pokračuje identifikováním rizik těhotenství během studia, a nakonec popisuje dropout způsobený problémovým chováním. Práce také nastiňuje problém učitelů, kteří svým chováním znevýhodňují jedno pohlaví před druhým. Na základě empirických studií přichází práce se zjištěním, že chlapci a dívky jsou více či méně zranitelní vůči různým formám dropoutu a tyto formy v závěru diskutuje.

Číst dále

Přejít k navigační liště