02 Dub

Ročníková práce: Kontaktní žonglování jako metoda osobnostně sociálního rozvoje jedince

I na oboru Sociální pedagogika na ÚPV píše každý student Ročníkovou práci, která je jakýmsi předstupněm práce bakalářské. Pro ty, které to ještě čeká, máme možnost nahlédnout do dalšíz mnoha ročníkových prací. Pojďme se tedy podívat na ročníkovou práci, která se zabývá kontaktním žonglováním jako metodou osobnostně sociálního rozvoje jedince.

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá tématem, jak lze pomocí kontaktního žonglování podporovat osobnostně sociálně rozvoj jedince. Žonglování je zde chápáno
z psychomotorického pohledu, tudíž je vnímáno jako aktivita, která bezděčně rozvíjí člověka. Upozorňuji zde na nejednoznačnost ve vnímání pojmu osobnostně sociální rozvoj a předkládám takový úhel pohledu, jenž se mi zdá vhodný.  Uvádím také některé možnosti, kterými lze docílit rozvoje jedince skrze kontaktní žonglování.

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém pojetí práce a její hodnotě. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami.

Posudek

Posudek je podobný krátké odborné recenzi, rozsahem na 1-2 strany. Oponent hodnotí relevantnost obsahu práce vzhledem k názvu, splnění cílů práce, definování důležitých pojmů, dodržení citační normy a ostatních formálních náležitostí. Při obhajobě autor práce na posudek reaguje.
Posudek není směrodatný a neurčuje zápočet. Ten závisí na kvalitě obhajoby a udílí jej vedoucí ročníkové práce, se kterým student práci konzultoval.Poznámka redakce: Na našem webu je posudek zveřejněn za účelem nabádání čtenáře ke kritickému čtení. Všechny práce zveřejněné na webu pedagogika-brno.cz jsou práce, které byly obhájené na ÚPV FF MU.

Plný text práce

Odesílám
User Review
5 (1 hlas)
Přejít k navigační liště