09 Dub

Tipy pro zpracování bakalářských a diplomových prací

S přibližujícím se termínem odevzdání diplomových prací vzrůstají otázky, jak má vlastně konečná podoba diplomové práce vypadat. Proto jsem sestavila přehled tří důležitých témat, které by vám mohly v tomto směru pomoci a upozornit tak, čemu je nutné věnovat při úpravách práce pozornost.

Standardy a vzory
Informace o úpravě prací poskytuje standard ÚPV, který je k dispozici na adrese:http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/pisemne-prace/pp/

Konkrétní připomínky ke struktuře práce přináší vzor Filozofické fakulty, který naleznete zde: http://www.phil.muni.cz/predpisy/vzor_praci.pdf

Od jarního semestru 2013 (tzn. 18. 2. 2013) se v rámci Ústavu pedagogických věd povinně zavádí jednotná citační norma APA (American Psychological Association, Sixth Edition), a to v drobných úpravách, které zohledňují specifika českého jazyka (vizhttp://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/citacni-norma-apa). Tato norma platí pro psaní všech diplomových i jiných prací na celém Ústavu pedagogických věd. Citační norma se týká jak odkazů umístěných přímo v textu, tak i v závěrečném soupisu použité literatury.

Práci s tvorbou citací usnadňuje generátor citací na webuhttp://citace.com/generator.php? Kde si za pár sekund můžete vytvořit správnou citaci podle zdroje, se kterým jste pracovali.

Formátování
Při zpracování všech písemných prací by se měly dodržet základní typografická pravidla. Pro text diplomových prací se používá patkové písmo (např. Times New Roman), které se zarovnává do bloku. V textu je také vhodné nastavit dělení slov a odstranit jednopísmenné předložky z konců řádků (v, o, z,…).  Kvůli vazbě se nastavují širší okraje stránky, ty by měly být aspoň 2-2,5 cm. Především je tento okraj nutné nastavit u levého okraje stránky, který se bude vázat.

Vazba
Pro vazbu práce je vhodné počítat se 3 pracovními dny.  Samozřejmě je možné nechat práci svázat i do 24 hodin, ale u této služby je nutné počítat s vyšší cenou. Výhodnou nabídkou je možnost zadat výrobu desek několik dní předem a vytištěné vnitřní listy donést až den předem. Pokud práci odevzdáváte v řádný termín, který je stejný pro řadu fakult (typicky poslední dubnový týden), počítejte s tím, že si možná počkáte  než na vás přijde řada, a proto je vhodné využít možnosti zadat si vazbu dopředu nebo využít společností, které umožňují zadat si celou vazbu i tisk práce přes internet (napříkladwww.knihovnicka.cz). Pokud si práci netisknete sami, převeďte ji před tiskem do formátu pdf, který zaručí, že se text vytiskne v té podobě, v jaké ho vidíte na obrazovce. Při tisku z wordu na různých počítačích totiž může dojít k posunutí textu a hlavně tabulek, obrázků nebo grafů. Máte-li v práci vložené listy jiné velikosti, je důležité na to při vazbě upozornit, protože vnitřní blok se někdy o několik milimetrů ořezává.

Závěrečné doporučení: Asi to znáte sami, nejvíc chyb je vidět po vytištění práce a stejně tak se stává, že teprve až se práce váže, objevíte chyby nebo nepřesnosti. Proto je vhodné naplánovat si termín vazby aspoň den před termínem odevzdání, abyste měli možnost udělat případné úpravy. I ve svázané práci  se dají vyměnit listy nebo celý vnitřní blok.

archiv, autor: Pavla Lichnovská

Přejít k navigační liště