06 Dub

Jak pracovat zadarmo a ještě na tom vydělat?

Na počátku všeho byl nevinně vypadající úkol do předmětu Praxe v zařízeních sociální práce. A později se z toho vyvinulo pracovní partnerství, přátelství a dobrá praxe. Takové a mnohé jiné benefity plynou z dobrovolnictví.

Dobrovolnictví je stále se proměňujícím fenoménem dnešní doby. Pod tímto pojmem se skrývají rozmanité činnosti napříč odvětvími, prostupuje občanskou společností a překonává sociální, geografické, kulturní, náboženské i jiné bariéry. Stejně jako je rozmanitá paleta činností, kterým se dobrovolníci věnují, je různorodá i osoba dobrovolníka.

Dobrovolník je člověk, který ze své dobré vůle, ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu vykonává činnosti ve prospěch jiných lidí. Může se jím stát každý, komu je 18 let (příp. 15 let se souhlasem zákonného zástupce a to pouze na území ČR) a má čistý trestní rejstřík.

Dobrovolnictví je pro studenty dobrou startovací čárou k budoucí kariéře. Nejenže lze v jeho rámci získat cenné informace, jež sezením za školní lavicí nezískáte, ale hlavně zprostředkovává styk s konkrétní cílovou skupinou, se kterou byste chtěli v budoucnu pracovat. Mnozí zaměstnavatelé také v dobrovolnictví vidí způsob, jak si „vychovat“ nového zaměstnance a často se netají tím, že svému dobrovolníkovi poskytnou pracovní pozici raději, než osobě, kterou znají pouze z životopisu.

A když už mluvíme o životopisech: věděli jste, že pokud se v tom svém o dobrovolnické praxi zmíníte, poukážete tím na některé své kvality? Například je to vaše aktivnost, ochota systematicky se věnovat smysluplné pomoci druhým či chuť se rozvíjet. Dobrovolnictvím si tedy zvyšujete kvalifikaci a taktéž vaši hodnotu na trhu práce. Zkrátka s dobrovolnictvím roste prestiž.

Dobrovolnická služba se řídí zákonem č. 198/2002 Sb. Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě písemné smlouvy uzavřené s organizací. Tato smlouva mimo jiné stanoví práva a povinnosti dobrovolníka

Každý dobrovolník by měl také využít možnost setkávání se s lidmi, kteří jako on pomáhají v dané organizaci či pracují se stejnou cílovou skupinou. Výměna informací, jež u těchto setkání nastává, je zdrojem cenných tipů a rad s potenciálem obohatit výkon vaší dobrovolnické služby. Stejně tak, pokud je vám nabídnuta v rámci dobrovolnictví možnost školení či nějakého kurzu, uchopte tuto šanci všema deseti.

Dobrovolníci mají i svůj (mezinárodní) svátek. Připadá na 5. prosince. Zapište si toto datum do kalendáře. Existuje totiž vysoká pravděpodobnost, že nějakého dobrovolníka znáte. Určitě ho potěší, když mu popřejete!

Jistě, z určité perspektivy můžeme na dobrovolnictví najít i nějaké ty chybky. Je to práce „zadarmo“ (pomineme-li nefinanční bonusy, které může daná organizace poskytovat) a mnohý student dá přednost placené brigádě. Co je ale nutné vyzdvihnout je onen dobrý pocit, který se tak těžko vyjadřuje slovy, který zažíváte, jakmile dostanete kladnou zpětnou vazbu od osoby, jež z vaší dobrovolné investice volného času prosperuje. A ten se ničemu nevyrovná (ani penězům ne).

Přejít k navigační liště