05 Dub

Ročníková práce: Jaké jsou rozdíly mezi Hejného metodou a tradičním pojetím výuky matematiky?

Autor: Eliška Klečková

Anotace

Ročníková práce popisuje problematiku rozdílnosti mezi tradičním pojetím výuky a programem profesora Hejného. Za cíl, který byl naplněn pomocí analýzy příslušných dokumentů, si klade představit hlavní rysy těchto přístupů a následně je objektivně porovnat. První část se věnuje transmisnímu přístupu ke vzdělávání, přibližuje klíčové problémy, které se v tomto typu vzdělávání objevují a zároveň se jej snaží obhájit pomocí návrhu nových inovací. Druhá kapitola má za cíl přiblížit společnost H-mat, o.p.s., která zaštiťuje celý Hejného program, a v souvislosti s ním představuje i konstruktivistické pojetí výuky, na kterém tento program stojí. Závěrečná kapitola se věnuje splnění hlavního cíle práce – srovnat dva přístupy a objasnit, že za lepšími výsledky žáků vyučovaných podle Hejného metody stojí schopnost žáků lépe porozumět zadání úlohy, odhadnout své dovednosti a využít toho, co již dávno znají.

Číst dále

12 Zář

S chybami o chybách a konstruktivní kritice

Stíny se dlouží vítr v polích stárne
je příliš ticho začíná se hra
na slepou bábu v sladkost upadáme
a chyba broskví by nás zabila

Jan Skácel

Stejně jako nás neobvyklé  spojení „chyba broskví“ nutí k zamyšlení nad svým významem, i chyby, se kterými se běžně setkáváme, by měly podněcovat k zamyšlení. Rozhodně by ovšem neměly zabíjet – alespoň ne ty, se kterými se můžeme setkat v oblasti pedagogiky. Číst dále

Přejít k navigační liště