11 Bře

Ročníková práce: Prokrastinace vysokoškolských studentů a její spojitost s Big-five modelem osobnosti

Anotace

Tato teoretická práce se zabývá fenoménem prokrastinace ve vztahu k osobnostní typologii Big-five modelu u studentů vysokých škol. Ke každé složce tohoto modelu (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost) je blíže představena její spojitost s prokrastinací. Obsah této práce je opřen o teoretická východiska a výsledky výzkumů různých autorů. Dle výsledků vychází negativní korelace s prokrastinací u faktoru svědomitosti, přívětivosti a otevřenosti vůči zkušenosti a pozitivní korelace u složky neuroticismu. Faktor extraverze vykazoval ve výzkumech rozdílné výsledky.

Číst dále

Přejít k navigační liště