23 Dub

Jak zvládat distanční výuku na ÚPV

Od 10. března řeší zaměstnanci i studenti Masarykovy univerzity situaci, která donedávna působila jako námět sci-fi filmu. Přestože je průběh pandemie nového koronaviru ve srovnání s hollywoodskými trháky o poznání lehčí, neexistuje člověk, kterého by nezasáhla, neomezila a neohrozila.

Číst dále

11 Bře

Ročníková práce: Prokrastinace vysokoškolských studentů a její spojitost s Big-five modelem osobnosti

Anotace

Tato teoretická práce se zabývá fenoménem prokrastinace ve vztahu k osobnostní typologii Big-five modelu u studentů vysokých škol. Ke každé složce tohoto modelu (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost) je blíže představena její spojitost s prokrastinací. Obsah této práce je opřen o teoretická východiska a výsledky výzkumů různých autorů. Dle výsledků vychází negativní korelace s prokrastinací u faktoru svědomitosti, přívětivosti a otevřenosti vůči zkušenosti a pozitivní korelace u složky neuroticismu. Faktor extraverze vykazoval ve výzkumech rozdílné výsledky.

Číst dále

Přejít k navigační liště