14 Bře

Ročníková práce: Role neverbální komunikace učitelů v průběhu vyučování

Autor: Darina Juriková

Anotace

Tato práce se zabývá neverbální komunikací učitelů v průběhu vyučování. Nejdříve se zaměřuje na teoretické vymezení pole zájmu. Dále se opírám o výsledky pedagogických výzkumů zaměřených na neverbální komunikaci v prostředí školy. Tyto výzkumy demonstrují, jakou roli neverbální komunikace v průběhu vyučování hraje a jak jej ovlivňuje.

Číst dále

14 Bře

Ročníková práce: Problémové vztahy mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy

Autor: Barbora Žďárská

Anotace

Ročníková práce pojednává o problémových vztazích mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy. Cílem je vysvětlit z jakého důvodu dochází k problémovým vztahům mezi učiteli a rodiči žáků prvního stupně základní školy a v souvislosti s cílem se nabízí výzkumné otázky: jaká je příčina vzniku problémových vztahů mezi učiteli a rodiči, jak zabránit vzniku problémových vztahů, jak případné spory mezi učiteli a rodiči řešit.

Číst dále

07 Bře

Ročníková práce: Specifika mobbingu mezi pedagogy

Autor: Sára Jeřábková

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá mobbingem mezi učiteli, přesněji jejich specifiky průběhu a dopadů na školách. Práce definuje základní pojmy pedagogického sboru a především mobbingu, jako je definice, fáze, formy a dopady. Na konci vymezuji čtyři specifika možných příčin a průběhu mobbingu mezi učiteli, jako jsou vlivy externí spolupráce, feminizace, věku učitele a délky jeho působení na jedné škole na četnost a percepci mobbingu. Věnovala jsem se také dvěma možným specifickým dopadům. Primárně šlo o působení mobbingu na rozvoj syndromu vyhoření a nepřímý vliv na kvalitu vzdělávacího procesu.

Číst dále

07 Bře

Ročníková práce: Příčiny dropoutu v sekundárním vzdělávání z pohledu pohlaví

Autor: Ondřej Smrčka

Anotace

Ročníková práce se zabývá příčinami dropoutu v sekundárním vzdělávání z pohledu pohlaví. V první části práce vymezuje pojem dropout a vysvětluje faktory, za kterých k dropoutu dochází. Dále uvádí, jakým způsobem dropout ovlivňuje rodina, školní zapojení a delikventní chování. Druhá část práce se věnuje popisem rozdílů v dropoutu dívek a chlapců. Nejprve hledá rozdíly v rámci push, pull a falling out faktorů, pokračuje identifikováním rizik těhotenství během studia, a nakonec popisuje dropout způsobený problémovým chováním. Práce také nastiňuje problém učitelů, kteří svým chováním znevýhodňují jedno pohlaví před druhým. Na základě empirických studií přichází práce se zjištěním, že chlapci a dívky jsou více či méně zranitelní vůči různým formám dropoutu a tyto formy v závěru diskutuje.

Číst dále

Přejít k navigační liště