24 Bře

Ročníková práce: Srovnání analyticko-syntetické metody čtení s metodou splývavého čtení SFUMATO

Anotace

Práce pojednává o dvou vybraných metodách prvopočátečního čtení – analyticko-syntetické metodě a metodě splývavého čtení SFUMATO. Zabývá se zejména srovnáváním těchto metod v ohledech postupů při výuce, užívaných materiálů a požadavků na žáky a učitele. Zaměřuje se také na popis shod a rozdílů obou metod s ohledem na zmíněná kritéria a následné vyvození výhod a nevýhod každé z nich. Číst dále

11 Bře

Ročníková práce: Prokrastinace vysokoškolských studentů a její spojitost s Big-five modelem osobnosti

Anotace

Tato teoretická práce se zabývá fenoménem prokrastinace ve vztahu k osobnostní typologii Big-five modelu u studentů vysokých škol. Ke každé složce tohoto modelu (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost) je blíže představena její spojitost s prokrastinací. Obsah této práce je opřen o teoretická východiska a výsledky výzkumů různých autorů. Dle výsledků vychází negativní korelace s prokrastinací u faktoru svědomitosti, přívětivosti a otevřenosti vůči zkušenosti a pozitivní korelace u složky neuroticismu. Faktor extraverze vykazoval ve výzkumech rozdílné výsledky.

Číst dále

08 Bře

„Na ÚPV působí vyučující, kteří jsou profesionálové v tom, co dělají, ale zároveň se chovají lidsky a přátelsky.“ …. rozhovor s absolventkou ÚPV

Milí čtenáři webu a především studenti Ústavu pedagogických věd, uběhl nějaký čas a jsem tu opět s příběhem jedné studentky. Tentokrát se jedná o bývalou studentku našeho ústavu, která před rokem úspěšně ukončila studium Andragogiky a teď již pracuje jako personalistka v jedné firmě. Pokud Vás zajímá, jak jí ovlivnilo profesní i osobní život studium na ÚPV, dozvíte níže. V rozhovoru najdete doporučení při studiu či její postřehy a komentáře, o které se s Vámi chtěla podělit. Přeji příjemné čtení.

Číst dále

Přejít k navigační liště