24 Bře

Ročníková práce: Srovnání analyticko-syntetické metody čtení s metodou splývavého čtení SFUMATO

Anotace

Práce pojednává o dvou vybraných metodách prvopočátečního čtení – analyticko-syntetické metodě a metodě splývavého čtení SFUMATO. Zabývá se zejména srovnáváním těchto metod v ohledech postupů při výuce, užívaných materiálů a požadavků na žáky a učitele. Zaměřuje se také na popis shod a rozdílů obou metod s ohledem na zmíněná kritéria a následné vyvození výhod a nevýhod každé z nich. Číst dále

11 Bře

Ročníková práce: Prokrastinace vysokoškolských studentů a její spojitost s Big-five modelem osobnosti

Anotace

Tato teoretická práce se zabývá fenoménem prokrastinace ve vztahu k osobnostní typologii Big-five modelu u studentů vysokých škol. Ke každé složce tohoto modelu (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost) je blíže představena její spojitost s prokrastinací. Obsah této práce je opřen o teoretická východiska a výsledky výzkumů různých autorů. Dle výsledků vychází negativní korelace s prokrastinací u faktoru svědomitosti, přívětivosti a otevřenosti vůči zkušenosti a pozitivní korelace u složky neuroticismu. Faktor extraverze vykazoval ve výzkumech rozdílné výsledky.

Číst dále

06 Lis

Ročníková práce: Role českých intervenčních center v oblasti domácího násilí v porovnání s řešením domácího násilí ve Velké Británii

Jistě vás to také čeká, nebo jste již v procesu: psaní ročníkové práce. Může se vám to zdát jako nezvládnutelný úkol, ale věřte mi, přijde horší, bakalářka. Oproti ní je ročníkovka pár stránek, které zmáknete za jeden semestr. A jak na ni? Určitě využijte průvodce Psaní odborných textů (Trnková a kol.), kterého pro vás připravili naši vyučující. 😉 Protože však nikde není soubor prací, které byly v loňských letech obhájeny, již rok pro vás některé z prací zveřejňujeme pod tagem ročníková práce. Číst dále

Přejít k navigační liště